หมวดหมู่ : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
หัวข้อ : สายตรวจ ตม.จว.ตาก ตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร
โดย : admin
อ่าน : 850
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
พิมพ์ 

เมื่อวันที่  16 พ.ย.60 ชุดสายตรวจ ตม.จว.ตาก พร้อมพวก ร่วมกับร้อย ตชด.346, ออกตรวจคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ,ตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ,พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มีผลการปฏิบัติดังนี้    
1. เวลาประมาณ 06.00 น.ตรวจสอบเอกสาร และประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
     -บริเวณตลาดริมเมย และใกล้เคียง
     -บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร   
     ผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้องแนะนำให้เดินทางตามช่องทางอนุญาต
2. เวลาประมาณ 09.00 น. ตรวจสนามบินแม่สอด พบคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มีเอกสารถูกต้อง จำนวน 4 คน
          จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ หรือกฎหมายอื่นแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์ และ กำชับให้เจ้าของกิจการและผู้ดูแลกิจการดังกล่าว เข้มงวดห้ามมิให้มีการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ จากการค้าประเวณีเด็ก และ ความผิดอื่นๆ อีกทั้งให้แจ้งเบาะแสโดยทันทีที่หมายเลข 1178 หากพบการกระทำผิดพร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา 37 มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 แก่ผู้ประกอบการด้วย