[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ::ยินดีต้อนรับ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เลขที่ 188 หมู่2 ถ.เอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับเรา
กฏหมายและระเบียบ
ขั้นตอนขอรับการบริการ
ลิงค์แนะนำ


Facebook
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

คลังรูปภาพ
S_6306216214957.jpg
 
Image_b382e47.jpg
 
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
อำนาจหน้าที่  
 

อำนาจหน้าที่

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมือง และกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1) งานธุรการทั่วไป

2) งานบริหารงานบุคคล

3) งานสวัสดิการและการขอพักอาศัยในอาคารบ้านพัก

4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ ติดตาม ประเมินผลแผนงาน นโยบาย โครงการต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

5) งานจัดทำสถิติ

6) งานวิชาการ

7) งานจัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง

8) งานดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

9) งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

10) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่

11) งานดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ

12) งานเบิกจ่ายค่าอาหารคนต่างด้าวซึ่งต้องกักและคนอพยพ

13) งานรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน

14) งานดำเนินการรับคำขอการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

15) งานอนุญาตเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

16) งานการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

17) งานพิธีการเข้าเมือง

18) งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

19) งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

20) งานดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผ่านราชอาณาจักร

21) งานดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว

22) งานปราบปรามและสืบสวนผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคน เข้าเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
23) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย